RUC
Natdag

 

 

Hvis I har spørgsmål
kontakt:

Dorthe Vedel
Mail: meetruc-arrangementer@ruc.dk
Tlf: 46 74 22 63

Roskilde Universitet
RUC Kommunikation og Presse
Bygning 03.2
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

Foredrag

TitelUndersøg cancer med det matematiske mikroskop
StedBygning 27 - Lokale 27.1-089 - Lokale 1
Målgruppe1.G, 2.G, 3.G
AnsvarligJohnny T. Ottesen
Ansvarligs emailjohnny@ruc.dk
BeskrivelseMatematikere på Roskilde Universitet har i et samarbejde med læger og biologer på landets hospitaler udviklet matematiske modeller for, hvordan normal blodproduktion, udvikling af blodkræft og inflammation gensidigt påvirker hinanden. Sammenholdt med blodprøver fra den enkelte patient kan modellerne guide til en mere effektiv og individualiseret kræftbehandling.

Vi har mange solide resultater fra den biologiske forskning, som udgør brikkerne i det puslespil, som vi forsøger at samle for at forstå kræft. Hvis vi kan omsætte biologien til ligninger, vi kan regne på, er det muligt at gennemskue, hvad de enkelte delresultater betyder for det samlede billede af sygdommen. Når vi omsætter biologien til matematik, kan vi fokusere på de væsentligste sygdomsmekanismer og undersøge, hvilke mulige udfald der er matematisk. Den viden kan vi føre direkte tilbage til de læger, der behandler patienter.

Hoved-tag-med-hjem-budskabet er, at matematik kan bruges til både bedre diagnosticering og bedre behandling samt til at forstå vigtig grundvidenskab f.eks. koblingen mellem cancer og inflammation.

Det er en nødvendig forudsætning at eleverne kender til differentialligninger og behersker abstrakt tankegange og har interesse i anvendelser især indenfor det biomedicinske område.

Læs mere om Matematisk Modellering af cancer i undervisningspakken her: https://ruc.dk/undervisningspakke-matematisk-modellering-af-cancer

Denne aktivitet varer 45 minutter.

Du skal være logget ind for at tilmelde dig arrangementet