RUC
Natdag

 

 

Hvis I har spørgsmål
kontakt:

Dorthe Vedel
Mail: meetruc-arrangementer@ruc.dk
Tlf: 46 74 22 63

Roskilde Universitet
RUC Kommunikation og Presse
Bygning 03.2
Universitetsvej 1
4000 Roskilde

Foredrag

TitelBæredygtig brug af jorden - tilpasning til miljø- og klimaforandringer i praksis
StedBygning 26 - Bibliotek kælderen 26.197
Målgruppe1.G, 2.G, 3.G
AnsvarligLektor Andreas Aagaard Christensen, tlf.: 46743097
Ansvarligs emailanaach@ruc.dk
BeskrivelseArealanvendelse er menneskers brug af arealer på jordens overflade til forskellige formål. Det foregår over alt omkring os, og de fleste arealer bruges til et eller flere formål samtidig. Arealanvendelse kan omfatte alle former for aktiviteter i vores landskaber, der påvirker jordoverfladen. Herunder byggeri af byer og huse, landbrug, skovbrug, minedrift, infrastrukturudvikling og naturbeskyttelse. Arealanvendelse har store konsekvenser for miljø, biodiversitet og klima, og samtidig er alle menneskesamfund afhængige af arealanvendelse for deres fortsatte overlevelse. Det er på jordoverfladens arealer, at vi bor og lever vores hverdagsliv. Her vi producerer størstedelen af vores fødevarer og henter drikkevand og materialer til byggeri og industrier. Uden dette kunne samfundet ikke opretholdes. Det er derfor en vigtig politisk opgave med store biofysiske konsekvenser at sørge for at den jord / de arealer der er tilgængelige bruges bedst muligt.

Vi tager i forelæsningen udgangspunkt i eksempler fra danske og europæiske landskaber, hvor det gennemgås hvordan forskellige måder at bruge jorden påvirker miljøet. Et landskab er et større område, der har et ensartet mønster af arealanvendelse. Det er typisk formet af menneskelig aktivitet over en lang periode, og er derfor udtryk for en bestemt måde, hvorved samfundet udnytter jordens overflade. Samtidig er et landskab også et udtryk for de fysiske og biologiske forhold, begrænsninger og muligheder som dets samfund har udviklet sig under. Derfor er landskaberne i et samfund et godt udtryk for den måde samfundet interagerer med sit naturgrundlag, og ved at undersøge landskaberne kan vi undersøge dette. På baggrund af konkrete eksempler fra landskaber i Danmark og Europa gennemgår vi i forelæsningen, hvordan landskaber rammesætter arealanvendelse, formes af arealanvendelse og udtrykker samfundets miljøforhold. På den baggrund undersøger vi sammen hvordan vestlige samfund i dag bruger og medskaber miljø og natur, hvilke traditioner og hensyn der ligger bag, og hvilke miljømæssige konsekvenser dette har.
Underviser kommer fra uddannelsen i Bæredygtig Omstilling (TekSam)?


Denne aktivitet varer 45 minutter.

Du skal være logget ind for at tilmelde dig arrangementet